Kontuzje w sportach walki. Jak pomaga fizjoterapeuta, rehabilitant?

Sporty walki są nieodłącznie związane z urazami ciała. Zależnie od uprawianego rodzaju sportu możemy wyróżnić urazy typowe dla danej dziedziny. Różne są również czynniki sprzyjające powstawaniu urazów w sporcie. Według Dobrzańskiego do najczęstszych czynników ryzyka zaliczamy nieprawidłowości i błędy w metodyce prowadzenia zajęć (30-60% urazów), nieprawidłowe zabezpieczenia techniczne (5-15%), nieprawidłowe zachowanie zawodnika (5-15%), braki i nieprawidłowości w organizacji zawodów i zajęć (4-7%). Leczeniem kontuzji nabytych w czasie treningów czy zawodów sportów walki może zająć się fizjoterapeuta.

W sportach uderzanych najczęstszymi urazami są różnego typu stłuczenia, otarcia czy zranienia. Rozcięcie skóry, którego następstwem jest obfite krwawienie może być powodem przerwania walki, gdyż zawodnicy na skutek urazu mogą mieć problemy z widzeniem. Równie często odnotowuje się zwichnięcia i złamania – typowe dla pięściarzy jest złamanie Bennetta (skośne, stawowe złamanie pierwszej kości śródręcza z jednoczesnym podwichnięciem w stawie śródręczno-nadgarstkowym) lub złamanie szyjki V kości śródręcza.

Kontuzje tułowia

Warto również zwrócić uwagę na obrażenia w obrębie tułowia, które są sporym zagrożeniem dla narządów wewnętrznych zawodników. Częste uderzenia w obszar przedsercowy mogą spowodować zaburzenia, czy nawet zatrzymanie pracy serca. Niebezpieczne są też ciosy w okolice wątroby, żołądka, jelit oraz nerek.

Zapisz się na wizytę do fizjoterapeuty w SALVEO

Urazy twarzy i głowy to częste kontuzje osób uprawiających sporty walki

Najczęstszymi jednak urazami są te w obrębie twarzoczaszki, a najbardziej zalecaną metodą ochrony jest stosowanie ochraniaczy węwnątrzustnych, dzięki którym można zredukować prawdopodobieństwo złamania kości i uszkodzenia tkanek miękkich w okolicy twarzoczaszki. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Knapika i wsp. na 296 967 osobach można zauważyć, iż osoby stosujące ochraniacze wewnątrzustne są mniej narażone na urazy w obrębie twarzoczaszki, jednak nie dowiedziono (jak wcześniej zakładano) zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wstrząsu mózgu dzięki stosowaniu tych ochraniaczy.

trening kick boxing

Objawy i powikłania kontuzji w sportach walki

Częste i cykliczne urazy w obrębie głowy poza wstrząsem mózgu oraz utratą przytomności mogą spowodować poważne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, co jest bezpośrednim zagrożeniem życia zawodnika. Coraz częstszym powikłaniem urazów twarzoczaszki jest tzn. demencja bokserska, czyli neurodegeneracyjne schorzenie mózgu z cechami otępienia, mogące pojawić się u wszystkich zawodników sportów kontaktowych jednak najczęściej spotykane u pięściarzy. Pierwsze objawy choroby można zauważyć po około 12-16 latach od momentu rozpoczęcia uprawiania danej dyscypliny, gdyż choroba rozwija się z opóźnieniem. Szacuje się, że chorobą dotkniętych jest nawet 20% zawodowych bokserów.

Fizjoterapia – skuteczna metoda leczenia kontuzji w sportach walki

Najważniejsza w procesie leczenia jest szybka i poprawna diagnostyka. To ona decyduje o formie leczenia i przebiegu rehabilitacji. W przypadku złamań czy pęknięć kości potrzebna jest interwencja chirurga, jednak już od samego początku można podejmować rehabilitacje, fizjoterapię m.in. w formie ćwiczeń zalecanych przez fizjoterapeutę lub przy użyciu technologii Indiba Activ, co wspomoże zrost kostny.

W przypadku urazów mięśniowych (poza zerwaniem mięśnia) znajdziemy u fizjoterapeuty wachlarz metod, które przyspieszą proces leczenia, a m.in. masaż tkanek głębokich, suche igłowanie, pinoterapia czy terapia powięziowa.

Z kolei w przypadku urazów stawowych można podjąć leczenie w oparciu o terapię manualną oraz ćwiczenia, które wspomogą stabilizację stawu oraz przyspieszą proces leczenia. Ważne, aby nie zwlekać z wizytą u fizjoterapeuty.

2022-10-04T14:03:36+02:00