Uszkodzenie stożka rotatorów

//Uszkodzenie stożka rotatorów

Uszkodzenie stożka rotatorów

Kompleks ramienno-łopatkowy, potocznie nazywany barkiem, jest skomplikowaną i złożoną strukturą. Szacuje się, że około 30% społeczeństwa cierpi na problemy związane z jego funkcjonowaniem. Ze względu na swoją strukturę i budowę jest narażony na wiele przeciążeń i urazów.

Na bark składa się kilka elementów kostnych, takich jak:

 • kość ramienna,
 • obojczyk,
 • oraz łopatka z żebrami, po których się przesuwa.

Najczęściej do przeciążeń w obrębie stawu barkowego dochodzi w obrębie mięśni stożka rotatorów, a w szczególności mięśnia nadgrzebieniowego. Mięsień ten w swoim przebiegu przechodzi przez kanał podbarkowy, który tworzy wyrostek barkowy łopatki oraz kość ramienna.

W przypadku uszkodzenia samego mięśnia nadgrzebieniowego możemy mieć do czynienia z jego uszkodzeniem strukturalnym lub zapaleniem.

Podczas uszkodzeń strukturalny, takich jak zerwania oraz naderwania, może być konieczne wdrożenie leczenie operacyjnego w celu rekonstrukcji ścięgna. Jednakże jest to ostateczność, więc im szybciej zgłosisz się do fizjoterapeuty, tym mniejsze ryzyko poważnego uszkodzenia.

Przyczyny powstania uszkodzeń stożka rotatorów

Uszkodzenie samego ścięgna lub jego zapalenie najczęściej związane jest z nawarstwianiem się przeciążeń w obrębie barku.

Kiedy się tak dzieje?

Kiedy ciągle powtarzamy daną czynność w pracy w określonym, niekorzystnym dla stawu barkowego ułożeniu, przy jednoczesnym braku kontroli motorycznej łopatki.

Bardzo dobrym przykładem jest np. malowanie czy tynkowanie.

Najczęstsze przyczyny uszkodzenia stożka rotatorów

 • Nieprawidłowy wzorzec ruchu łopatki
 • Dysbalans mięśniowy
 • Częste powtarzanie tej samej czynności
 • Wady postawy, a szczególnie plecy okrągłe
 • Bezpośredni uraz np. wypadek komunikacyjny
 • Brak periodyzacji w sporcie i / lub nieprawidłowa technika ćwiczeń

Kiedy do uszkodzenia dochodzi nagle, nie jesteśmy w stanie temu zapobiec ani przeciwdziałać.

Mamy natomiast szansę rozpoznać, jeśli do uszkodzenia stożka rotatorów dochodzi stopniowo, poprzez nawarstwiające się przeciążenia.

Symptomy, które mogą informować nas o konieczności konsultacji fizjoterapeutycznej lub ortopedycznej.

Symptomy informujące, że coś się dzieje w obrębie stożka rotatorów:

 • Osłabienie siły mięśniowej oraz szybkie męczenie się mięśni w obrębie stawu barkowego.
 • Dolegliwości bólowe w trakcie aktywności lub po jej zakończeniu.
 • Ograniczenie ruchomości oraz ból na końcu zakresu ruchu.
 • Bóle nocne oraz bóle w trakcie specyficznych aktywności np. ból tylko podczas sięgania po cukier na najwyższej półce.
 • Trzaski i przeskoki w stawie.

Dla uszkodzenia m. nadgrzebieniowego charakterystyczny jest tzw. objaw bolesnego łuku. Objaw ten występuje podczas próby odwodzenia ramienia, gdzie w pierwszej fazie ruchu nie odczuwamy bólu. Podczas przekroczenia 45-60o odwiedzenia zaczyna pojawiać się ból, aż do około 120o, a następnie dalszy ruch odbywa się bezbólowo.

Leczenie i rehabilitacja w przypadku uszkodzenia stożka rotatorów

Proces leczenia uszkodzenia stożka rotatorów jest zależy od stadium schorzenia. Szybki kontakt pacjenta z fizjoterapeutą, przed wystąpieniem poważnych ostrych dolegliwości bólowych, może znacząco skrócić proces rehabilitacyjny.

Podczas dużych uszkodzeń oraz przewlekłych stanów zapalnych proces rehabilitacji jest długi i podzielony na kilka etapów:

 • W tym procesie może okazać się istotna współpraca fizjoterapeuty i lekarza ortopedy.
 • Najczęściej ortopeda podaje sterydy lub osocze bogatopłytkowe w centrum problemu, aby wyciszyć stan zapalny, wspomóc proces regeneracji oraz umożliwić terapeucie pracę z mniejszym natężeniem bólu.

W pierwszym etapie pacjent poddawany jest:

 • analizie postawy ciała,
 • analizie siły mięśniowej,
 • oraz ocenie wzorca ruchowego.

Na podstawie tej analizy terapeuta układa plan leczenia, którego priorytetem zawsze jest wyciszenie stanu zapalnego i możliwie jak największe zniesienie dolegliwości bólowych.

Protokół rehabilitacji uszkodzeń stożka rotatorów w Salveo Profesjonalna Regeneracja Sportowa

 • Korzystamy z innowacyjnej technologii IndibaActiv, która wspomaga procesy regeneracyjnie komórek, a co za tym idzie przyspiesza proces rehabilitacyjny.
 • Stosujemy terapię manualną oraz terapię tkanek miękkich, co umożliwia wyciszenie napięcia w obrębie stawu barkowego.
 • Przekazujemy pacjentowi informacje na temat ćwiczeń, które ma wykonywać w domu, aby utrzymać możliwie jak największy zakres ruchomości.
 • W kolejnych etapach, gdy znacząco zmniejszą się dolegliwości bólowe oraz poprawi się zakres ruchomości, wdrażany jest specjalny trening, który ma za zadanie przywrócić balans mięśniowy w obrębie barku i łopatki.

Pacjent pracuję z terapeutą nad reedukacją wzorców ruchowych i przywróceniem poprawnego ruchu w stawie ramienno-łopatkowym. Może okazać się, że konieczna jest poprawa postawy ciała oraz wzorca oddechowego. W przypadku, gdy jesteśmy zgarbieni łopatka nie jest w stanie w prawidłowy sposób poruszać się po klatce piersiowej, co może prowadzić do zaburzeń właśnie w obrębie stawu ramiennego.

Niezależnie jednak czy wskazane będzie leczenie operacyjne czy też zachowawcze (rehabilitacja), w każdym z tych przypadków konieczna będzie wizyta u fizjoterapeuty.

2021-08-10T12:54:59+02:00
;